U prethodnom tekstu smo se bavili time da je ritmička gimnastika idealan sport za devojčice, zbog toga što se smatra bazičnim sportom, tj. lako je preći na nešto sasvim drugo.

Naime, svaki čas fizičkog vaspitanja u školama, kao i svaki trening, započinju vežbama istezanja, zagrevanja... To su samo neke od vežbi koje se izvode na parteru, recimo, i u sklopu su ritmičke gimnastike. 

Osim toga, poznato je da su ritmičarke najlepše devojke – naime, ritmika izuzetno lepo oblikuje muskulaturu, stvarajući vretenaste mišiće, te daje izuzetno pravilno držanje, što je od presudne važnosti za kičmeni stub, kada dete raste i razvija se.

Svoje sklonosti ka plesu, devojčice takođe mogu ispoljiti kroz bavljenje ritmičkom gimnastikom, jer sve tačke prate određeni muzički ritmovi, uz koje se koriste rekviziti namenjeni za to. Pošaljite komentar