Ritmička gimnastika je jedan od najslojevitijih sportova, koji ima najviše benefite od svih sportova. Dobre strane ritmičke gimnastike se odnose kako na fizički izgled tako i na držanje, razvijnje fokusa i gracioznosti. Baš zbog tih elemenata i elegantnih pokreta i lepih kostima, ritmička gimnastika je idealna za devojčice.


Ovaj sport je idealan spoj plesa, muzike i akrobatike. Na prvom mestu razvija dobro držanje, eleganciju u pokretu i držanju, što je naročito važno da se kod malih devojčica razvija od najranijeg detinjstva, kao i osećaj za pokret i muziku. Ritmička gimnastika je sport koji nikada ne može da vam dosadi. 


Devojčice se u prvim godinama fokusiraju na pravilno izvođenje vežbi i pokreta do savršenstva, a kasnije dobijaju slobodu da same kreiraju koreografiju i kombinuju pokrete na puno različitih načina. Upravo je to jedan od momenata koji ovaj sport čini magičnim i uvek interesantnim.


Ono što je posebno važno i što ritmička gimnastika razvija kod devojčica jeste fokus. Fokus je veoma važan za sve, a posebno za najmlađe, jer kada jednom nauče koliko su posvećenost i fokus važni, to bitno utiče i na ostale aspekte u njihovom životu. Deca koja od malih nogu vežbaju fokus su uspešnija u školi, a kasnije i na poslu. 


Pošto izvođenje pravilnih pokreta zahteva puno vremena, ponavljanja i truda, devojčice se na ovaj način uče samodisciplini i trudu. One zapažaju da trud ne može doći preko noći, već da je za uspeh potrebno mnogo rada i uloženog vremena, što je sjajna lekcija za sve kasnije faze u životu.


Devojčice koje treniraju ritmičku gimnastiku mnogo lakše prihvataju ozbiljnije obaveze i lakše se suočavaju sa njima. Druga važna osobina koja se razvija treniranjem ritmičke gimnastike jeste istrajnost. Deca na ovaj način uče da sve što je vredno truda, mora proći određeni proces.


Gracioznost i elegancija u držanju i pokretu je nešto što ostaje mladim devojčicama, dugo nakon treniranja ritmičke gimnastike. U zavisnosti od toga koliko dugo treniraju, imaju mogućnost da izgrade zdravo i jako telo, koje će im pomoći kasnije u starosti, kada se budu suočavale sa brojnim hroničnim bolestima.


Muzika, pokret i ples jesu ono što devojčice motiviše da se bave ritmičkom gimnastikom. Velika mogućnost kombinovanja pokreta uz različite ritmove, čini da ritmička gimnastika bude jedna od najlepših sportova. Tu je i mogućnost takmičenja i nastupa u čarobnim kostimima, kojim su devojčie posebno oduševljene a koji ovaj sport čini izuzetno čarobnim.
Submit Your Comment