U ritmičkoj gimnastici koristi se nekoliko sprava, a u ovom tekstu ćemo se bliže upoznati sa vijačom. 
Osnovne tehnike su: osmice, kruženja, njihanja, preskoci i skokovi, bacanje i hvatanje cele vijače ili samo jednog njenog kraja, kao i rotacija vijače u jednoj ruci. 

Da bi se pravilno izveli pokreti, i da bi se postigla dobra tehnika rada sa ovim rekvizitom, od presudne važnosti je koordinacija tela.

Takođe, postoje i pravila koja se tiču samog rekvizita a to su: materijal izrade je konoplja ili neki sintetički materijal, dužina mora biti proporcionalna visini takmičarke, i oblik koji mora biti jednakog prečnika ili ima postepeno zadebljanje prema središnjem delu. 

Pošaljite komentar