Ako ste čitali neki od naših tekstova, uvideli ste da često ističemo važnost bavljenja sportom, ma kojim, a mi predlažemo da to bude baš gimnastika. 

Svi znamo da se gimnastika deli na sportsku i na ritmičku, te da sportsku treniraju i dečaci i devojčice, dok ritmiku vežbaju samo male dame. Takođe, koriste se različiti rekviziti, i kod sportske gimnastike, akcenat se stavlja na snagu takmičara i na akrobatske veštine, dok je ritmika spoj plesa, baleta, muzike i sporta, i kao takva je idealna za devojčice, u svim uzrastima.

Probni trening služi tome da vas upoznamo sa našim sportom i da se deca zaljube na prvi pogled u gimnastiku. To se postiže lakše nego što se čini – kada dođete kod nas, osetićete izuzetno pozitivnu atmosferu, doći će do upoznavanja vašeg deteta i ostale dece koja su takođe došla na probni trening ili vežbaju već dugo. Roditelji se upoznaju sa trenerima i stvara se jedna topla, prijateljska, sportska atmosfera.

Nakon toga, naša iskustva govore, deca požele da se vraćaju ponovo u salu, i da počnu sa izvođenjem vežbi, kako bi postala i ona vešta, okretna, sposobna...

Pošaljite komentar