Baviti se bilo kojim sportom je mnogo bolje nego voditi statično pasivan način života i ovo se posebno odnosi na decu koja su u rastu i razvoju. Sport ima blagotvoran uticaj ne samo na telo, već i na psihu, pošto se stvara osećaj samopouzdanja, sigurnosti u sebe i svoje mogućnosti, kao i osećaj odgovornosti, discipline... Deca se socijalizuju, upoznaju se sa vršnjacima koji imaju slična interesovanja, ne sede po ceo dan u kući i slično.

Ritmička gimnastika je odličan odabir za sport kojim će se baviti vaše dete, jer ona u sebi sadrži više toga. Naime, ritmika je spoj plesa, baleta, gimnastike i muzike, tako da se često kaže da su ritmičarke najlepše sportiskinje.

Razlog tome je što se kroz razne vežbe mišići pravilno formiraju, zatežu, postaju vretenasti, i celo telo ima perfektnu figuru. Takođe, ove devojčice su vrlo pravilnog držanja, kičma je dobro formirana, jer se stalno radilo na vežbama koje jačaju leđnu muskulaturu, kao i mišiće svih drugih delova tela – nogu, ruku, stomaka...

Dovedite svoje dete na prvi, probni trening, koji je besplatan, i biće dovoljno da pzovete telefonom Gimnastički klub Pobednik.

 

Pošaljite komentar