Deca su mali ljudi koji rastu, menjaju se i odrastaju na način koji je veoma brz, tako da i roditelji, koji su svakoga dana uz dete, jedva to mogu da proprate. Jednostavno, kada su interesovanja u pitanju, nije redak slučaj da mališani vole danas jedno, a sutra možda nešto sasvim suprotno od toga. Zbog toga je važno u startu da se načini dobar izbor.

Ritmička gimnastika je bazičan sport, i zajedno sa sportskom gimnastikom ona čini deo gimnastike. Šta to znači bazičan sport? To znači da se nalazi u osnovi svih ostalih sportova kao što je košarka, odbojka, rukomet, plivanje, tenis, atletika i slično. Dete će lako moći da pređe sa sportske ili ritmičke gimnastike na bilo šta drugo, ako se ispostavi da su se interesovanja izmenila. Ipak, postavilo je dobre temelje. 

Bazični sport možete da shvatite i tako da se vežbe koje su sadržane u njemu pojavljuju i u svim drugim sportovima i da tako počinje svaki trening – vežbama zagrevanja, ili se završava vežbama istezanja, a sve one su deo gimnastike.

Pošaljite komentar