Moglo bi se reći da ritmička gimanstika jeste spoj umetnosti i sporta, odnosno umetnost pokreta i izraza. To daje ovoj disciplini jednu sasvim novu dimenziju, jer se vaše dete razvija i fizički i psihički kroz izaražavanje umetničkih talenata kroz pokret.

Ritmička gimnastika je i sport koji kombinuje elemente gimnastike, plesa, i akrobacije uz muziku. Ovaj sport se fokusira na izvođenje kompleksnih serija pokreta koristeći sportske rekvizite kao što su traka, lopta, obor, čunjevi i obruč. Ritmička gimnastika zahteva izuzetnu spretnost, snagu, ravnotežu i koordinaciju, ali se takođe ističe kao umetnička forma zahvaljujući elementima izraza i koreografije.

Muzika je prožima kroz celu  ritmičku gimnastiku. Ritmičke gimanstičarke izvode svoje pokrete koji su   sinhronizovani sa muzikom, koristeći ritam i melodiju kako bi dodatno naglasile svoje pokrete i izraze.

U ritmičoj gimnastici koriste se  različiti rekviziti u svojim vežbama, što  je poseban vizuelni doživlja, posebno na nastupima i takmičenjima.

Nastup u ritmičkoj gimanstici je umetnički i vizuelni događaj, pored svoje sportske prirode i takmičenja. Sama mogućnost da gimnastičarka sama kreira koreografiju u kojoj kombinuje različite pokrete sa elementima muzike i kombinacijom rekvizita je poseban scenski spektakl, gde je tehnia i preciznost glavna.

Ritmička gimnastika je popularan sport na nivou takmičenja, sa međunarodnim i nacionalnim turnirima. Sportistkinje se takmiče u različitim kategorijama i ocenjuju se na osnovu tehničkih elemenata, umetničkog izraza i tačnosti izvođenja.

 Zbog svoje atraktivnosti i mogućnosti nastupa u čarobnim kostimima i zbog kompletnog scenskog nastupa koji na publiku ostavlja, mnogo mladih devojčica mašta da se oproba u ritmičkoj gimnastici i ostvari zapažene rezultate. 


Submit Your Comment