Ritmička gimnastika je veoma elegantan i lep sport. Njime se bave uglavnom devojčice. Može da bude pojedinačni ili timski sport. Vežba se sa rekvizitima (vijača, lopta, obruč, traka, čunjevi, ...) uz muziku. Zahteva i obuhvata mnogo baletskih i plesnih elemenata, ali naravno i pravih sportskih elemenata. Zbog svog povoljnog uticaja na razvoj dece, njihovu muskulaturu, ali i na kreativnost i koncentraciju, ritmička gimnastika je dobila izrazito visok status u svetu sporta.

Osnovni zadatak ritmičke gimnastike je harmoničan razvoj dece i omladine, svestrano usavršavanje kretnih sposobnosti, jačanje zrdavlja i poboljšanje radne sposobnosti.Osim razvoja snage, brzine i izdržljivosti, kao opštih zadataka, posebno doprinosi razvoju pokretljivosti, koordinacije kretanja, osećaja za prostor i vreme, osećaja za okretnost i snalažljivost. Takođe, usklađujući pokrete i kretanja uz muziku, razvija se muzikalnost i stvaralačka sposobnost.

U sportskom klubu Pobednik sa decom radi izrazito profesionalan tim trenera, koji su i sami prošli dug razvojni i profesionalni put. Zato mogu na pravi način da se i posvete deci i da sa njima prolaze različite stepene razvoja i da postižu visoke sportske rezultate. Nije bitno da li je dete već samo po sebi živahno i okretno ili povučeno i stidljivo, ovde će svoje potencijale sigurno razviti na najpravilniji i najlepši način.

Deca sa ritmičkom gimnastikom mogu da počnu od najranijeg detinjstva upravo zbog povoljnog uticaja na rast i razvoj. Dođite i uverite se u blagodeti ovog divnog sporta!

Zas ve informacije: profesor Zoran Vranov 065 8 555 222


Pošaljite komentar