Ritmička gimnastika ima mnogo benefita i prednosti, zbog toga mnogo devojčica želi da se bavi ovim sportom. Jedan od njih je razvoj koordinacije i kreativnosti, kao i discipline, fokusa, gracioznosti.

Ukoliko krenemo od najvažnijih benefita to je razvoj koordinacije, fokusa i umetničkog izraza kod deteta.

Jedna stvar izdvaja ritmičku gimnastiku od drugih sportova a to je njena raznovrsnost i kompleksnost. Sama činjenica da jedan sport može da pruži toliko toga, čini ritmičku gimnastiku vrlo korisnom za dečji razvoj, pretežno devojčica.

I drugi sportovi pružaju razvoj snage, koordinaciju i okretnost, ali i razvijaju socijalizaciju, odnos prema prioritetima Uz to, ritmička gimnastika je jedan od sportova, čija je vrednost u tome što ima posebne benefite kada je razvoj gracioznosti u pitanju.

Sama priroda gracioznih pokreta prilikom izvođenja vežbi u koreografiji čini da ritmičke ginastičarke usvoje tu dozu elegancije i ženstvenosti i na terenu i vam njega.

U ritmičkoj gimnastici se koriste različiti rekviziti i potreban je veliki fokus da se svi oni drže u harmoniji.

Zato je disciplina ključ ovog sporta. Muzika je takođe jedan od delova ovog sporta i istovremeno koordinisanje pokreta uz muziku i sa rekvizitima i držanja tela u balansu, čini da se morate fokusirati na ono što radite.

Ova veština kada se jednom usvoji prenosi se i na sve ostale aspekte u životu, zato je ona životno važna i dragocena.Submit Your Comment