U prvom delu smo se upoznali sa hodanjem, trčanjem i stavovima, a sada ćemo preći na još neke bitne pokrete u ritmičkoj gimnastici.

Plesni koraci služe da povežu elemente tehnike i glavni zadatak im je da neguju izražajnost prilikom izvođenja neke vežbe.

Zamasi su takođe važni i oni se izvode rukama, nogama i trupom; na isti način se rade i kruženja; osmice se izvode iz ramenog zgloba, kao i iz zgloba šake i lakta. 

Kod poskoka, nema faze leta, dok kod skokova razlikujemo – odraz, let i doskok; okreti mogu da budu zatvoreni i otvoreni; a pirueta znači dva ili više okreta koji su raličiti, i koji se rade u kombinaciji, i to u spirali, niskom, srednjem ili visokom položaju. Pošaljite komentar