Obruč je još jedna od sprava koje se koriste tokom izvođenja vežbi u ritmičkoj gimnastici. U ovom tekstu ćemo se bliže upoznati sa njegovim karakteristikama i time kako se koristi.

Osnovne tehnike bi bile: kotrljanje po tlu, kao i po telu, rotacija oko nekog dela tela ili oko ruke, prolazi kroz obruč, hvatanje i bacanje obruča, zamasi, njihanje, osmice i kruženje.

Naravno, postoje pravila ili norme koje sprava mora da zadovoljava i to su: materijal izrade je drvo ili plastika, prečnik je od osamdeset do devedeset centimetara, dok je debljina od jedan i po do dva i po centimetara, težina mora biti najmanje tri stotine grama, dok je presek okrugao.Pošaljite komentar