Muzika nije previše zastupljena u sportu, ali ipak imamo priliku da uživamo u umetničkom klizanju ili u ritmičkoj gimnastici, na primer. Tada takmičarke prate lepe melodije, koje najčešće same biraju ili u dogovoru sa trenerom. 

Koju melodiju će koja devojka izabrati, najviše zavisi od njenog senzibiliteta. Jedan od načina da motivišete dete da se bavi ovom sportskom disciplinom jeste upravo – muzika. I sport i ples na jednom mestu, kao i druženje sa vršnjacima, uz stvaranje odgovornosti i navike da se odlazi redovno na treninge – sve su to benefiti koje pruža ritmička gimnastika.

Idealno vreme da upišete dete na prvi trening je oko četvrte godine, jer se tada postižu najbolji rezultati, ako devojčica kasnije odluči da se ovim sportom profesionalno bavi. 


Pošaljite komentar