Ritmička gimnastika je jedan od najboljih sportova za devojčice. Ni jedan sport ne pruža toliko benefita za opšte zdravlje, ali i posebnih benefita koji su važni ženskom polu, a to je razvijanje gracioznosti, elegancije u pokretu, kao i uživanje u muzičkim elementima i koreografiji, tokom treninga nastupa.

Gimnastičarke tokom treninga koriste razne rekvizite, obruče, lopte, trake, što ovaj sport čini posebno zabavnim. Tu su i prelepi kostimi, koje gimnastičarke nose na takmičenjima, a koji mogu posebno da motivišu devojčice.


Sa druge strane, tu su neki opšti benefiti, koji ne moraju da imaju veze sa polom, a to su pre svega razvijanje fokusa, snažnih mišića i vretenastog tela, kao i disciplina koja je izuzetno važna u ovom sportu.


Ipak, zbog svoje elegantne note, ritmičkom gimnastikom se bave uglavnom devojčice. Ritmička gimnastika je u načelu odličan izbor za sve devojčice, koje imaju želju da nauče nešto više o njoj i oprobaju se u ritmičkoj gimnastici.


 Pošto ovaj sport zahteva dosta truda i u početku se treninzi sastoje od mnogo ponavljanja istih pokreta, kako bi oni bili savršeno izvedeni, to često ume da demotiviše devojčice, pa mnogo njih, već nakon par meseci odustane. Na pitanje, da li je ritmička gimnastika baš za sve devojčice, ne može se dati tačan odgovor.


U načelu, možemo govoriti o zdravstvenom aspektu, te neke devojčice, koje imaju problema sa srcem ili težinom, možda iz zdravstvenih razlga ne mogu da budu izložene tolikom naporu. Ovo već zavisi od mišljenja lekara i nema veze sa samom motivacijom.


 Naravno, ne vole baš sve devojčice ritmičku gimnastiku. Neke devojčie više preferiraju tzv. ”muške “ sportove, kao što su fudbal, kik box i drugo, pa u tom smislu ovaj sport nije za svakoga.


Naravno većina devojčica se zadrži na rekretaivnom nivou ritmičke gimnastike, a mali broj njih se odluči da im to bude životni poziv i da se ritmičkom gimnastikom bave profesionalno.


U načelu, ritmička gimanstika jeste za sve devojčice, ukoliko nemaju određeni zdravstveni problem, koji ih sprečava da treniraju određene sportive i ukoliko nemaju želju i motivaciju da se njom bave, već imaju druga interesovanja. U svakom slučaju, ne bi trebalo forsirati devojčice da se bave ritmičkom gimnastikom, a ko to ne žele, iako je ona jedan os najboljih sportova za devojčice.Submit Your Comment