Trening je još jedna dečija aktivnost koju bi trebalo uklopiti sa ostalim školskim obavezama. Važno je da trening bude u terminu kada roditeljima, a posebno deci odgovara. Vrlo je važno da dete u tom terminu ne bude umorno ili gladno ili da ga trening sprečava da kasnije uradi sve potrebne školske zadatke. Ali, uvek postoje dobri načini da se svi termini izbalansiraju. Raspored treninga je nešto što bi zajedničkim sagama trebalo da odrede trener, roditelji i dete. Većina klubova i trenera ima dobre termine, koji su usklađeni sa školskim uzrastom za taj period.


Trebalo bi da dete ima pauzu bar jedan dan u treniranju, ako trenira više sportova, jer može doći do forsiranja. Trebalo bi da ima dovoljno vremena između treninga, škole, spavanja i drugih aktivnosti, kako raspored ne bi bio pretrpan. Poželjno je da termini budu fleksibilni i da mogu da se nadoknade, ako dete zbog nekih nepredviđenih okolnosti ne može da trenira.


Trening bi trebalo da postoji i veoma je važno da ih dete ima, jer imaju mnogobrojne korisne benefite za psiho-fozički razvoj. Jedna od važnih stvari koje dete uči na treningu jeste posvećenost, a to se prenosi i na druge aspekte u životu. Upravljanje vremenom je takođe važna veština koju deca uče, a koju ih i treneri uče tokom treniranja.


Fokus,disciplina, radne navike su važne za kasnije obaveze u životu, zato bi svakako trebalo naći odeđene termine u nedelji kada dete može da trenira sport koji voli. Važno je da dete samo izabere sport koji želi, jer će samo na taj način ostati dovoljno motivisano da se trudi i ostvaruje najbolje rezultate.


Submit Your Comment