Ako pitate bilo kog trenera, zbog čega je dobro da se dete bavi sportom, on će vam kao prvi odgovor navesti da je to zbog pravilnog psiho-fizičkog razvoja mlade osobe. Naime, sport razvija disciplinu, odgovornost, ali i podiže samopouzdanje, veru u sebe i vlastite mogućnosti; energija mlade osobe se pravilno troši, deca su integrisana među svoje vršnjake i imaju sjajan osećaj da su deo tima...

Ritmička gimnastika je odličan izbor za devojčice, pošto ona objedinjuje vežbe uz rekvizite, kao i muziku i elemente plesa. Prelep je osećaj gledati takmičarke kako savršeno izvode najzahtevnije vežbe, ali je ipak potrebno znati da se za takvo savršenstvo mora izdvojiti mnogo godina upornog vežbanja i ponavljanja jednih te istih pokreta. Na kraju, pravazilazimo sami sebe i više ne postoje granice, kada je reč o napretku.


Pošaljite komentar