Ukoliko dopustite detetu da slobodno vreme provodi bez fizičkih aktivnosti, tada rizikujete više stvari, i koje se tiču mentalnog i fizičkog aspekta razvoja. 

U ovom delu tekstova o tome zbog čega bi dete trebalo upisati na ritmičku gimnastiku, bavićemo se psihološkim aspektom.

Naime, vežbanjem, tj. treniranjem nekog sporta dete postaje disciplinovano, što se odražava i na sve ostale aspekte života – školske i vannastavne aktivnosti, obaveze kod kuće, itd. 

Takođe, treniranjem se razvija motivisanost, posvećenost, upornost i borbenost, tako da dete shvata da može da postane “bolje od sebe“, i da nijedna prepreka nije nesavladiva, iako tako u startu može da izgleda.

Benefiti treniranja gimnastike mogu da se ogledaju kroz ceo život, jer se dobija psihološki jaka i stabilna ličnost, spremna da se bori za svoje ciljeve. 


Pošaljite komentar