Ritmička gimnastike je često izbor br. 1 kada su u pitanju sportovi za devojčice. Naime, kada upišete dete na redovne treninge, vi mu omogućavate da se bavi sportom na pedagoški ispravan, i pre svega, zdrav način. 

Glavni benefiti ritmičke gimnastike su što ima uticaj na potpuni razvoj motoričkih sposobnosti, ali i na neke posebne i specifične sposobnosti.

To su:
- muzikalnost
- izražajnost
- gracioznost.

Po tome je, upravo, ritmička gimnastika različita u odnosu na druge sportove. To je sportska disciplina koja pruža raznovrsnost i bogatstvo vežbi, koje se uspešno primenjuju kod rada sa decom koja imaju različite sposobnosti i različitog su uzrasta. 

Probni trening je besplatan, tako da klinceze mogu da osete atmosferu i da požele da i one postanu deo svega toga, da budu brze, snažne, vešte i okretne kao i druge devojčice koje su tom prilikom gledale. Pošaljite komentar