Treniranje nekog sporta u detinjstvu, ne mora nužno da znači da će se dete profesionalno baviti time, već je veoma korisno za psiho-fizički razvoj, na mnogo različitih načina. 

Neki roditelji ne žele da gube vreme, pa devojčice upisuju već sa četiri godine na ritmiku, i to je zapravo, idealan tajming, ali takođe nije kasno ni ako tu odluku donesete kada dete ima desetak godina, na primer. 

Razlog je što su devojčice koje treniraju ritmičku gimnastiku zaista izuzetno lepo građene, tj. formiraju im se divni vretenasti mišići, koji su zategnuti; pored toga, ritmika razvija graciozne pokrete, tako da to postaju kasnije najženstvenije devojke; osim svega navedenog, razvija se odličan balans između uma i tela, tako da se stiče savršena koncentracija, fokusiranost, usredsređenost... Ostale dobre osobine su samodisciplina, motivisanost, borbenost, upornost...

Zahvaljujući svemu tome, dete pokazuje bolje rezultate u svim oblastima svog života, a ne samo kada je sport u pitanju. Pošaljite komentar