Ritmička gimnastika predstavlja jedinstven spoj gimnastike, plesa i veštine korišćenja rekvizita. To je sport koji već na prvi pogled privlači elegancijom pokreta, sjajnom pokretljivošću tela i majstorstvima sa rekvizitima, a sve to u najlepšem skladu sa muzikom.

Ritmička gimnastika počela je da se razvija tridesetih godina prošlog veka. Svetska prvenstva se organizuju od 1963. godine, mada je kao zaseban sport priznata tek 1973. U program Olimpijskih igara prvi put je uvršćena 1984. godine u Los Anđelesu, tada je i naša predstavnica, Milena Reljin, osvojila peto mesto.

Obeležje ritmičke gimnastike čine rekviziti. Ima ih pet: vijača, obruč, lopta, čunjevi i traka i svaki ima svoje osobenosti. Vežbe sa vijačom su obično najokretnije, uz mnogo skokova, dok su vežbe sa loptom najelegantnije. U takmičarskom programu višeboj čine četiri vežbe. Pored individualnih i ekipnih nastupa, ritmičku gimnastiku čine i grupne vežbe. Grupu čini pet gimnastičarki, a od njih se u vežbi, pored svega što se viđa u individualnim vežbama, očekuje i savršena sinhronizacija, što njihove nastupe čini posebno atraktivnim.

Suđenje u ritmičkoj gimnastici regulisano je posebnim pravilnikom i sastoji se iz ocene kako za elemente izvođene telom,sekvence plesnih koraka, tako i elemente rekvizitom, kao i ocene izvođenja vežbe.

U sportskom klubu Pobednik sa decom, ali i odraslima koji se odluče da rekreativno treniraju, radi izuzetno profesionalan tim trenera. Sa decom se radi posebno, kroz igru i usmeravaju se da na najbolji način iskoriste svoje potencijale. Ovaj sport sigurno je nešto što može da probudi najpozitivniji deo svakog, a posebno dece kojima se preporučuje od najranijeg detinjstva.

Pozovite za sve informacije: profesor Zoran Vranov 065 8 555 222Pošaljite komentar