Ili drugačije kazano – postoje li dečaci i mladići koji se bave ritmičkom gimnastikom?
Odgovor je – Ne. 

Sportska gimnastika je rezervisana za sve, dakle i za dečake i za devojčice, dok su ritmičarke uvek i samo devojčice. 
Ova sportska disciplina predstavlja sjajnu osnovu za sve ostale sportove, pošto svaki trening, ili čas fizičkog vaspitanja započinju vežbama zagrevanja, istezanja...

Kasnije, kada klinceza tačno odluči čime želi da se bavi, najlakše će se sa ove sportske discipline prebaciti na bilo koji drugi sport, iz razloga što je već postavila dobre temelje.

Pored svega navedenog, neophodno je napomenuti blagotvoran uticaj bavljenja sportom na psiho-fizički razvoj deteta. Razvijaju se fizičke veštine, ali isto tako i socijalne. 


Pošaljite komentar