Da bi se pravilno izvela vežba, potrebno je zaista mnogo godina predanog rada i vežbanja, tako da takmičarke počinju sa učenjem prvih pokreta još u najranijem detinjstvu. Nakon bezbroj sati treniranja i ponavljanja jednih istih pokreta, postiže se savršenstvo kome se svi divimo, gracioznost, koordinacija, gipkost, brzina, okretnost...

U ovom tekstu ćemo se upoznati sa loptom koja se koristi kao jedan od rekvizita.

Osnovne tehnike su bacanje i hvatanje lopte, odbijanje, kotrljanje po tlu i po telu, ravnoteža lopte na nekom delu tela, osmice i kruženja, zamasi.
Norme koje je potrebno da zadovolji ovaj rekvizit su: materijal izrade je guma ili plastika, prečnik je od osamnaest do dvadeset centimetara, dok je težina lopte oko četiri stotine grama.Pošaljite komentar