Poznato je iz naših prethodnih tekstova da se ritmičkom gimnastikom bave samo devojčice, ne i dečaci i mladići. Razlog je što je ovde reč o spoju plesa, baleta, muzike i sporta, dok je kod sportske gimnastike akcenat na brzini, snazi, akrobatici. Ipak, i sportsku gimnastiku treniraju i devojke.

Kod ritmike, imamo pet sprava koje se koriste, a to su vijača, traka, čunjevi, lopta i obruč. Naravno, svaka takmičarka izvodi vežbe na svim spravama, ali kada dođe takmičenje, onda se odučuje za neke od njih i to mora da bude u skladu sa muzikom, tj. sa melodijom koja prati izvođenje određene vežbe.

Dakle, brzi ritmovi traže rekvizite kao što je vijača, kojom možemo da mašemo i da je uvijamo na sve strane, kao i čunjevi, koji se bacaju i hvataju. Ipak, sa druge strane, ako se radi o nešto nežnijim i sporijim melodijama, tada će takmičarke da odaberu traku ili loptu ili obruč, koji dozvoljavaju lagane pokrete. Zamislite takmičarku kojoj se traka lagano obavija oko tela i koja leti u vazduhu, uz ritmove neke sonate klasične muzike. Zaista divno, zar ne?

Pošaljite komentar