U ovom delu teksta ćemo se pozabaviti rekvizitima, kao i pravilima kako se oni koriste na takmičenjima.

Naime, vežbe se izvode na tepihu, a dimenzije su trinaest puta trinaest metara. Kao što znamo, takmičarke koriste pet rekvizita a to su vijača, obruč, čunjevi, traka, lopta. Od tih pet spomenutih rekvizita, na takmičenjima se koristi samo četiri i oni se moraju smenjivati prema pravilima koje je odredila Međunarodna federacija.

Kada se izvode grupne vežbe, dozvoljeno je da se rekviziti kombinuju. 

Muzika je veoma bitna u izboru rekvizita i to zbog toga što brži ritmovi podrazumevaju upotrebu čunjeva, vijače i obruča, dok melodije koje imaju nešto usporeniji i laganiji ritam predstavljaju sjajnu podlogu da se koriste traka i lopta. 

Najvažnije je da takmičarka odabere melodiju prema svom ličnom senzibilitetu i stilu, jer će tako vežba biti uspešnija i biće postignuta bolja harmonija pokreta.


Pošaljite komentar