U ovom delu ćemo se baviti time kako je nastala ritmička gimnastika. 

U početku, nazivana je estetskom gimnastikom, a koreni su joj u Švedskoj. Osnovna uloga joj je bila da izvrši spajanje emocija i osećanja kroz pokrete tela. Prva škola Moderne gimnastike je otvorena u Berlinu. Popularnost ove škole veoma brzo raste, i to ponajviše onda kada su uvedeni rekviziti. Tako je ritmička gimnastika dobila svoju pravu čar koju ima i dan danas.

U Rusiji, četrdesetih godina 20. veka, ritmička gimnastika se prvi put javlja kao sportska disciplina. Veoma je interesantno da joj je ime bilo hudoženstvena gimnastika – prevod je – umetnička gimnastika. 
Fédération Internationale de Gymnastique, ili FIG, uvodi 1961. i formalno ritmiku kao modernu gimnastiku. Potom ona postaje ritmičko-sportska gimnastika, i na samom kraju, dobija svoj pravi naziv – Ritmička gimnastika.Pošaljite komentar