Ritmička gimnastika je jedan od najprivlačnijih ženskih sportova. Idelan spoj umetnosti i sporta, odnosno gimnastičkih vežbi, baleta i muzike
čine da se ritmička gimnastika vrlo visko kotira među sportskim aktivnostima za decu, tačnije za devojčice. Gimnastički klub "Pobednik" poseduje najveći gimnastički centar u Beogradu. U ponudi ima ritmičku gimnastiku za decu i odrasle, kao i rekreativnu ritmičku gimnastiku. Treninzi ritmičke gimnastike se odvijaju svakodnevno na tri lokacije. Upisni rok za sve buduće polaznike se vrši od septembra. Vidimo se!

Najnovija dešavanja

Prednosti ritmičke gimnastike u ranom razvoju devojčica

Poražavajuća je činjenica da sve veći broj dece u današnje vreme ima problema sa deformitetima k...

Sport za devojčice – ritmička gimnastika

Jasna podela sportova na samo jedan pol danas je neizvodiva. Prisustvo devojčica i dečak u gotovo identičnoj meri srećemo u skoro svim sportovima. Iz godine u godinu usled popu...

Sport za decu – rekreativna gimnastika

Veoma davno, još u antičko doba, prepoznala se u najvećoj meri potreba pojedinca i grupe za bavl...

Uticaj ritmičke gimnastike za razvoj dečijeg tela

Pravilan rast i razvoj deteta od presudnog je značaja za njegovo odrastanje i stasavanje u sposobno mlado biće. Roditelji se vrlo često nađu pred velikom dilemom i izazovom pre...

Grupni program ritmičke gimnastike

Ritmička gimnastika nesumnjivo predstavlja jedan od najprivlačnijih i najlepših ženskih sportova...

Individualni treninzi ritmičke gimnastike

Gimnastika je jedan od retkih sportova koji zaista i iskreno vrednuje lepotu pokreta. Bavljenje gimnastikom pa mnogo čemu doprinosi pravilnom raastu i razvoju deteta i mlade os...

Individualni program ritmičke gimnastike

Od 1896. do 1924. godine formirano je ono što danas prepoznajemo pod pojmom sportske gimnastike....